کیفیت و امکانات را با قیمت‌هایی جذاب تجربه کنید!

مناسب با نیاز خود و کسب‌وکارتان، بهترین پلن را انتخاب کنید.

پایه استاندارد حرفه‌ای سازمانی

۷۹،۰۰۰

تومان/ماهیانه

۱۴۹،۰۰۰

تومان/ماهیانه

۲۴۹،۰۰۰

تومان/ماهیانه

تماس بگیرید

تا ۳۰ کاربر در هر جلسه
تا ۵۰ کاربر در هر جلسه
تا ۱۰۰ کاربر در هر جلسه
تا ۱۲۰ کاربر در هر جلسه
تا ۵ ساعت در ماه
تا ۱۰ ساعت در ماه
تا ۱۰ ساعت در ماه
تا ۵۰ ساعت در ماه
۳ وبکم فعال
۳ وبکم فعال
۵ وبکم فعال
۲۰ وبکم فعال

ماژول کد تخفیف

ماژول کد تخفیف

ماژول کد تخفیف

ماژول کد تخفیف

-

فرم اختصاصی دریافت اطلاعات

فرم اختصاصی دریافت اطلاعات

فرم اختصاصی دریافت اطلاعات

-
-

رکورد جلسات

رکورد جلسات

-
-

برندینگ اختصاصی

برندینگ اختصاصی

-
-
-

دسترسی به API

-
-
-

طراحی اختصاصی

۱۴ روز رایگان

۱۴ روز رایگان

۱۴ روز رایگان

تماس بگیرید
پایه استاندارد حرفه‌ای سازمانی

۷۹،۰۰۰

تومان/ماهیانه

۱۴۹،۰۰۰

تومان/ماهیانه

۲۴۹،۰۰۰

تومان/ماهیانه

تماس بگیرید

تا ۳۰ کاربر در هر جلسه
تا ۵۰ کاربر در هر جلسه
تا ۱۰۰ کاربر در هر جلسه
تا ۱۲۰ کاربر در هر جلسه
تا ۵ ساعت در ماه
تا ۱۰ ساعت در ماه
تا ۱۵ ساعت در ماه
تا ۵۰ ساعت در ماه
۳ وبکم فعال
۵ وبکم فعال
۱۰ وبکم فعال
۱۵ وبکم فعال

زمانبندی جلسات

زمانبندی جلسات

زمانبندی جلسات

زمانبندی جلسات

-

برندینگ اختصاصی

برندینگ اختصاصی

برندینگ اختصاصی

-
-

رکورد جلسات

رکورد جلسات

-
-
-

دسترسی به API

-
-
-

طراحی اختصاصی

۱۴ روز رایگان

۱۴ روز رایگان

۱۴ روز رایگان

تماس بگیرید

۲۰ کاربره

تا ۲۰ کاربر همزمان

زمان برگزاری نامحدود

۳ وبکم همزمان

۱۲۰,۰۰۰

تومان/ماهیانه

سفارش

۵۰ کاربره

تا ۵۰ کاربر همزمان

زمان برگزاری نامحدود

۳ وبکم همزمان

۲۹۰,۰۰۰

تومان/ماهیانه

سفارش

۱۰۰ کاربره

تا ۱۰۰ کاربر همزمان

زمان برگزاری نامحدود

۳ وبکم همزمان

۴۹۰,۰۰۰

تومان/ماهیانه

سفارش

۲۰۰ کاربره

تا ۲۰۰ کاربر همزمان

زمان برگزاری نامحدود

۳ وبکم همزمان

۸۳۰,۰۰۰

تومان/ماهیانه

سفارش

۳۰۰ کاربره

تا ۳۰۰ کاربر همزمان

زمان برگزاری نامحدود

۳ وبکم همزمان

۹۹۰,۰۰۰

تومان/ماهیانه

سفارش

۴۰۰ کاربره

تا ۴۰۰ کاربر همزمان

زمان برگزاری نامحدود

۳ وبکم همزمان

۱,۴۵۰,۰۰۰

تومان/ماهیانه

سفارش

۵۰۰ کاربره

تا ۵۰۰ کاربر همزمان

زمان برگزاری نامحدود

۳ وبکم همزمان

۲,۲۵۰,۰۰۰

تومان/ماهیانه

سفارش

۷۰۰ کاربره

تا ۷۰۰ کاربر همزمان

زمان برگزاری نامحدود

۳ وبکم همزمان

۳,۸۵۰,۰۰۰

تومان/ماهیانه

سفارش

۱۰۰۰ کاربره

تا ۱۰۰۰ کاربر همزمان

زمان برگزاری نامحدود

۳ وبکم همزمان

۶,۴۵۰,۰۰۰

تومان/ماهیانه

سفارش

امکانات استانداردی که در همه پلن‌ها دریافت خواهید کرد:

جلسات نامحدود

صفحه اختصاصی

پرداخت آنلاین

درگاه بانکی اختصاصی

پشتیبانی نامحدود

فضای ذخیره سازی

اتاق انتظار / استراحت

ابزارهای تعاملی در محیط برگزاری

بارگزاری و به اشتراک گذاشتن فایل

مدیرت ثبت نام‌ها

تعریف سطح دسترسی ثبت‌نام کنندگان

ارسال پیامک و ایمیل

برای استفاده از ویدومیت به یک دستگاه که مرورگر اینترنت دارد و یک خط اینترنت نیاز دارید. اگر ارائه کننده هستید، باید دستگاه شما به میکروفن و وب‌کم هم مجهز باشد.

حداقل سرعت اینترنت باید ۲۵۶ کیلوبیت در ثانیه باشد. ما پیشنهاد می‌کنیم از اینترنتی با سرعت بالا و پایدار برای بهترین تجربه استفاده کنید.

همه می‌توانند از وب‌کم خود استفاده کنند ولی در حال حاضر ما تعداد وب‌کم‌های فعال در یک وبینار را به سه وب‌کم محدود کرده‌ایم. دلیل آن هم محدودیت سرعت اینترنت از طرف بازدیدکنندگان است. با این روش شما یک تجربه بسیار بهتر و باکیفیت از برگزاری وبینار را تجربه می‌کنید.

در حال حاضر برای هر رویداد محدودیت حداکثر ۱۲۰ نفری وجود دارد .

بله. چرا که نه؟ تنها کافی است ارائه کننده یا مدیر اتاق، وب‌کم شما را فعال کند.

بله. ویدومیت این امکان را برای شما مهیا کرده تا همزمان چندین کلاس را برگزار کنید.