مشاهده دموی آنلاین محیط برگزاری

برای ورود به جلسه آنلاین گزینه ورود و مشاهده دمو را انتخاب کنید.

در صفحه ای که باز می شود رمز زیر را وارد کنید .

رمز ورود : ۱۲۳۴۵۶